Der er faldet dom i Deshaun Watsons sag og quarterbacken har fået karantæne i seks spilledage. Men NFL har mulighed for at appellere sagen og få straffen nærmere de 12 dage, som de har kæmpet for. Men en appel kan få sagen til at ende i højesteret.

Det er ikke nemt at være advokat – Og det er det heller ikke i NFL. Dommen over Deshaun Watson er resultatet af en sag mellem NFL og NFLs Spillerforening, som har ført Watsons sag. Men selvom der er faldet dom og Watson har modtaget en relativt mild straf, så er sagen ikke helt overstået endnu. NFL har tre dage til at beslutte sig for, om de ønsker at appellere udfaldet af dagens dom og forsøge at få en strengere straf igennem, som de ifølge ESPNs Dan Graziano har kæmpet for.

Spillerforeningen kom tidligere i dag med en udtalelse, hvori de opfordrer NFL til at respektere den (på det tidspunkt) kommende dom. Dette skal ses i lyset af, at Spillerforeningen længe har kæmpet for en begrænset karantæne på 6 dage, mens NFL ifølge ESPNs Dan Graziano har ønsket en hårdere straf på op til 12 spilledages karantæne samt en bøde i omegnen af $8 millioner dollars.

NFL har nu tre dage til at appellere sagen – Men hvis de gør dette, kommer der ikke til at skulle føres en helt ny sag. I den nye overenskomst fra 2020 blev der lavet en ny aftale, som gør det sværere at appellere, da man kun kan gøre indsigelser mod “processen”. Og dette begrænser NFLs muligheder for at få en strengere straf igennem gevaldigt.

NFLs eneste appelmulighed er derfor at gøre indsigelser mod den standard, som dommer Sue Robinson har baseret straffen på. En standard, som blev etableret i 2016 i kølvandet på Ray Rice-sagen.

Standarden blev etableret for at gøre strafudmålingen mere simpel og mere ensartet. Alligevel har NFL flere gange afveget fra denne standard – blandt andet har den tidligere Giants kicker Josh Brown fået en enkelt dags karantæne, Jameis Winston har fået en tredages karantæne og Greg Hardy fik en firedages karantæne.

Selvom NFL ikke har holdt sig til standarden, så er den NFLs eneste mulighed for appel. Appellen ville ifølge Tom Pelissero være baseret på, at Watsons sag er så ekstraordinær, at der ikke findes præcedens og den derfor ikke er underlagt NFLs egen standard.

Tom Pelissero siger desuden i ovenstående tweet, at hvis sagen appelleres, kan Spillerforeningen potentielt tage sagen til højesteret.

Så selvom der er faldet afgørelse i sagen, så er sagen langt fra afgjort!