Der er ingen kampe, men off season er stedet, hvor fundamentet for næste sæsons succes skal lægges. Vil du gerne forstå draften, free agency, lønloftet og meget mere, så giver vi dig her en grundig introduktion til, hvordan en off season fungerer i NFL.

Super Bowl er afholdt, sæsonen er slut, og nu venter vi bare til august. Sådan er der mange, der har det. Virkeligheden er dog en anden for NFL-holdene. De kommende 6-7 måneder er mindst lige så vigtige, hvis ikke vigtigere, end selve kampene. Det er her fundamentet støbes, så man kan løfte Lombardi-trofæet den første søndag i februar.

Jeg vil forsøge at give en introduktion til den proces, som holdene og spillerne går igennem, når det begynder at handle mere om kroner og øre, end sejre og nederlag. Introduktionen er delt op i to artikler. Én om free agency og én om draften.

Artikel 1: Free agency

  • Lønloftet (salary cap)
  • Kontraktudløb
  • Franchise tag
  • Free agency-dagene

Artikel 2: Draften (læs den her)

  • De første forberedelser (Senior Bowl)
  • Combine
  • De afsluttende detaljer
  • Draftday

Free Agency
NFL har ikke et transfervindue, som man kender det fra europæisk fodbold. Du kan ikke betale dig til en spiller ved at give et andet hold en pose penge. Du kan dog bytte dig til spillere i handler, men det kan gøres i store dele af året fra april til november og kan næppe betegnes som et decideret transfervindue. I midten af marts rammer vi dog free agency, og det kan vi godt sammenligne lidt med et transfervindue. Dog et ganske sammenpresset transfervindue, hvor der sker en masse i de første 2-4 dage, og det hele næsten er overstået efter et par uger. I år begynder free agency onsdag d. 18. marts.

Det kompakte “transfervindue” og den meget aktive start skyldes en del forskellige ting. Lad os starte med dagen, hvor free agency starter. Det er også dagen, hvor det nye ligaår formelt starter. Det er mest en formalitet for ligaen for at sige, at her slutter den foregående sæson, og nu starter den nye. Men det betyder også, at det er dagen, hvor alle NFL-holdene skal være under lønloftet. De skal forblive under lønloftet hele sæsonen igennem. Forståelse af lønloftet og holdenes økonomiske råderum forklarer store dele af holdenes ageren i off season, så lad os få styr på, hvad “salary cap” er i NFL.

Salary Cap
Salary Cap er i NFL ganske simpelt et fladt lønloft, som ingen hold må overskride, når de sammensætter deres hold. Ligaen fastlægger dette lønloft en lille måneds tid før ligaåret, og dermed free agency, starter. NFL er designet på den måde, at lønloftet ikke giver holdene mulighed for at betale et helt hold med stjernespillere. Der er simpelthen ikke penge nok til at betale et hold med mange stjerner, og derfor er NFL-holdene i en evig kamp om at få mest muligt ud af de begrænsede midler. Og nu siger jeg begrænsede midler. Det er selvfølgelig stadigvæk tonsvis af penge. NFL’s lønloft for 2019-sæsonen forventes at blive i omegnen af 200 millioner dollars.

Der er en lille mente med det “flade” lønloft. Nogle hold vil have mere end 200 millioner dollars til rådighed, da de i den forgangne sæson brugte mindre end lønloftet og derfor får lov til at overføre penge fra 2019 til 2020. Indianapolis Colts vil f.eks. have op mod 240 millioner dollar til rådighed, fordi de kan overføre lidt over 40 millioner dollar til 2020. Derimod vil Pittsburgh Steelers kun have omkring de 200 millioner dollar, da de ikke har kunne overføre resterende penge fra 2019 til 2020.

I den sidste ende er det dog ikke så vigtigt, hvor stort lønloftet er, men i højere grad hvor meget økonomisk råderum (plads) de enkelte hold har under lønloftet.  Det kan variere meget, og det afhænger selvfølgelig af, hvor mange dyre spillere, dit hold har på kontrakt. Du kan på dette link se, hvor meget hvert enkelt hold har til rådighed nu og her. Dette kaldes typisk “cap space”. Hold, der er i minus, skal ud og fyre spillere eller omstrukturere konktrakter inden starten på ligaåret, så de er under lønloftet, når året starter.

Kontraktudløb
Mængden af økonomisk råderum under lønloftet dikterer i høj grad holdenes muligheder i free agency, og det betyder også, at holdene konstant vurderer, hvordan de kan få mest ud af pengene. Derfor skal vi snakke lidt om kontraktstruktur og kontraktforhold.

En NFL-kontrakt løber i et antal sæsoner fra f.eks. 2016-sæsonen til 2019-sæsonen, og 2019-sæsonen slutter i kontraktmæssig sammenhæng d. 18. marts 2020, når ligaen skyder gang i det nye ligaår. Derfor udløber en stor mængde konktrakter på samme tid hvert år, og det er reelt dét, som er startskuddet på free agency. Da NFL ikke har transfers ligesom i fodbold, kan spillerne kun skifte hold, når de er uden kontrakt (eller gennem trades, hvor det nye hold overtager den allerede gældende kontrakt). Uden transfers og med relativt få trades vil flere hundrede spillerkontrakter løbe ud på samme tid, hvilket skaber free agency.

Men det er ikke blot spillere med traditionelt kontraktudløb, som ender i free agency. Da alle holdene skal være under lønloftet på samme tid, vil flere hold være tvunget eller bedst stillet med at fritstille dyre spillere, der ikke længere er deres løn værd.

Spillerfyringer er styret af to ting, og det er de to ting, du skal holde øje med, hvis du skal forstå en kontrakt. De to ting er: 1) cap hit i et givent år 2) dead cap ved fritstillelse i et givent år. Cap hit er ganske simpelt, hvor meget spilleren tager af den økonomiske kage på 200+ millioner dollar. Hvis spilleren står til at have et stort cap hit, men ikke er de penge værd på banen, er han en kandidat til at blive fritstillet. HVIS det ellers giver mening, når dead cap overvejes. Dead cap er den mængde penge, som spilleren vil fylde under lønloftet, selvom spilleren ikke længere er på holdet. Dead cap hænger sammen med en anden meget vigtig term i NFL-kontrakter, nemlig hvor mange garanterede penge, der er i en given kontrakt. En NFL-kontrakt har eksempelvis en værdi på 100 millioner over 5 år, men reelt er det måske kun 45 af disse 100 millioner, som er garanterede. Det betyder reelt, at kontrakten er en 2- eller 3-årig kontrakt, og derefter kan holdet beslutte, om det er værd at beholde spilleren til den givne løn.

Læs også: Hvordan fungerer NFL-draften?

Lad os kigge på et eksempel:
Dette er et billede af Trumaine Johnsons kontrakt med New York Jets. Den skrev han under på for to år siden i 2018.

I kan se oppe i venstre hjørne, at kontrakten oprindeligt var fem år til en værdi af 72 millioner dollar, hvilket gennemsnitligt er 14,5 millioner dollar om året. Men som jeg skrev, skal vi kigge på de garanterede penge. “Kun” 34 af de 72 millioner var garanterede, da han skrev under, og de 34 millioner svarer til de første to års “base salary” (årsløn) og hans “signing bonus”. Signing bonus er de penge, spilleren får i hånden ved underskrivelse af kontrakten. Cap-mæssigt fordeles signing bonussen ligeligt ud over alle årene, så i kan se de 20 millioner fordelt med 4 millioner i cap hit om året. (Ved kontrakter på mere end 5 år, fordeles signing bonussen dog kun ud på de første 5 år.)

Men som nævnt lidt tidligere, så er Cap hit og dead cap de to kolonner, man skal kigge på. De første to år kostede Johnson 10 og 12 millioner dollars på lønloftet. I 2020 står han til at fylde 15 millioner af lønloftet, og med hans præstationsniveau er det for meget. Derfor vil Jets kigge mod, hvor meget dead cap, der vil være tilbage, hvis de fyrer ham.

I kan se, at dette beløb er 12 millioner dollar, og Jets kunne dermed spare 3 millioner dollar ved en fyring. Det er ikke meget, og normalt vil holdene primært fyre spillere, hvor de kan spare en stor del af spillerens cap hit, men i Trumaine Johnsons tilfælde vil jeg ikke udelukke, at de gør det alligevel – eller overvejer at trade ham. Disse kalkuler sidder alle NFL-holdene og laver – også med mindre kontrakter, der måske koster 2-5 millioner i et givent år. Hvert hold vil typisk fritstille minimum et par navne, og de ryger også i puljen over free agents. Hvis de bliver cuttet, kan de finde et nyt hold med det samme og altså før free agency starter d. 18. marts. Det ses dog ofte, at spillerne og holdene venter til at markedet begynder at forme sig, før de underskriver kontrakter. Det skaber en stor pulje spillere, der alle rammer markedet nogenlunde samtidig, og NFL-holdene skal være hurtige for at få deres mand i folden, og det skaber altid et par vilde dage.

Franchise tag
Fordi NFL-holdene alle slås om de samme spillere, bliver prisen rigtig hurtigt presset op, og derfor er mange spillere interesserede i at ramme free agency. NFL-holdene har dog også en måde, hvorpå de kan fastholde en spiller med kontraktudløb. For at forhindre en spiller i at forhandle med andre hold eller sikre sig et udbytte, hvis de andre hold gør, kan de vælge at placere et “tag” på en spiller. Der er forskellige typer, men fælles for alle er, at et tag er en 1-årig kontrakt, som garanterer en pæn stor pose penge til spilleren, så snart spilleren skriver under. Hvert hold har kun et tag at bruge om året, og så skal de beslutte sig for, hvilken af de tre følgende typer, det skal være.

Det ikke-eksklusive franchise tag:
Her kan andre hold godt forhandle med spilleren, men hvis et andet hold bliver enige om en kontrakt med spilleren, kan det originale hold altid matche tilbuddet og deraf beholde spilleren. Hvis de vælger ikke at matche kontrakten, får de to førsterundevalg i kompensation fra det hold, der har tilbudt kontrakten. Det er altså en kæmpe investering fra det udefrabydende hold, og man ser derfor sjældent andre hold begynde forhandlinger med spillere på et franchise tag. Værdien af den etårige kontrakt, der følger med dette tag, bliver udregnet efter en lidt indviklet formular, men den tager et gennemsnit af de fem bedste gennemsnitligslønninger på positionen i forhold til lønloftet de sidste fem år. På den måde får du en procent for, hvor stor en del af lønloftet de dyreste spillere på en position tager. Det resulterende procentresultat bliver så ganget på årets lønloft, der forventes at blive ca. 200 millioner dollar. Værdien kan også være 120% af spillerens løn fra den forrige kontrakt, hvis dét beløb er højere end det udregnede gennemsnit beskrevet lige før.

Det eksklusive franchise tag:
Med det eksklusive franchise tag kan KUN det pågældende hold forhandle med spilleren om en længerevarende kontrakt. Tagget giver reelt spilleren en 1-årig aftale, og så har spilleren og holdet frem til midt i juli til at blive enige om en lang aftale, ellers må spilleren spille sæsonen på tagget og blive free agent igen året efter. Værdien for den etårige kontrakt med dette tag udregnes som gennemsnittet af de 5 højst-betalte på positionen i år, hvor det var gennemsnittet for top fem på position over de sidste fem år med det ikke-ekslusive tag. Dog kan dette tag aldrig blive billigere end det ikke-ekslusive tag. Derfor ser man oftest det ikke-eksklusive tag i brug, da det som oftest er billigst for holdene.

Transition tag:
Her kan spilleren også forhandle med andre hold, og ligesom det ikke-eksklusive franchise tag kan det oprindelige hold matche en kontrakt fra et andet hold. Forskellen for dette tag ligger i at det oprindelige hold ingen kompensation modtager, hvis de ikke matcher. Værdien af dette tag er dog også mindre, da det er gennemsnittet af de ti højeste lønninger på en position og ikke fem som tidligere. Igen kan værdien også være 120% af den tidligere kontrakt, hvis dette beløb er højest.

Hvis spilleren skriver under på sit tag bliver hele beløbet garanteret, men spilleren er også tvunget til at spille sæsonen, hvis han ikke vil have bøder for fravær. Spillere kan også vælge ikke at skrive under på sit tag, og så kan han sidde ude hele sæsonen, da han reelt aldrig er under kontrakt. Dette var, hvad Le’Veon Bell gjorde i 2018. Holdene kan trække tagget tilbage helt indtil, der bliver skrevet under. Hvis et hold trækker tagget tilbage, bliver spilleren free agent med det samme. Det skete med Josh Norman i Carolina for nogle år tilbage. De her tags vil man typisk se for store profiler med kontraktudløb.

Holdene skal placere disse tags i perioden mellem 27. februar og 12. marts, så deres status inden free agency er kendt. Her er et estimat på værdien af et franchise og et transition tag i 2020 for de forskellige positioner. Estimatet er lavet af CBS’ lønekspert Joel Corry udfra et lønloft på 200 millioner dollars.

Free Agency Frenzy
Nu bør du være nogenlunde klar til at følge med i free agency, når det hele går amok d. 18 marts. Hold øje med, hvor meget cap space holdene har og hold øje med, hvor meget cap space holdene skaber i de kommende uger ved at fritstille spillere. Og når dit hold skriver under med en spiller, så husk, at det ikke er den totale værdi af kontrakten, men i langt højere grad mængden af garanterede penge, som er interessant. Hvis du har spørgsmål til free agency eller andet, kan du stille dem i kommentarfeltet eller på twitter til @gulklud eller @teisjoranger. God fornøjelse med off season. Ellers følg godt med i de kommende uger og måneder. I morgen udgiver jeg en artikel, hvor jeg forklarer hele draftprocessen.

1 KOMMENTAR

  1. God artikel! Et par dumme spørgsmål til Wilkersons kontrakt: De fleste tal er nemme at “spore”, men hvordan er dead cap år 1 på 43,75 mio. udregnet – burde det ikke være 37 mio. (2x base salary + signing bonus)? Og hvordan adskiller Total GTD sig fra GTD at sign – Total virker til at være 2018-salary lagt oveni de 36,75, som du nævner som garanterede?

Comments are closed.