NFL-kommissær Roger Goodell holdt i dag sit vanlige pressemøde som optakt til Super Bowl. Gul Klud var til stede og bringer dig her kommissærens vigtigste pointer og budskaber:

Det altoverskyggende tema var den potentielle udvidelse af NFL-grundspillet fra 16 til 17 kampe – i forhold til spillersikkerhed.

Goodell redegjorde i den forbindelse for alle de teknologiske fremskridt, der er blevet – og fortsat bliver – lavet for at sikre spillerne de bedste sikkerhedsmæssige foranstaltninger; fx i form af forbedret kampudstyr.

Derudover agter NFL at forbedre sin brug af data – og anvendelsen heraf til at indfange mindre og potentielle hjernerystelser. På den baggrund og kombineret med “de seneste års positive udvikling” inden for området vurderede Goodell, at det er forsvarligt at udvide grundspilsstrukturen til 17 kampe.

En udvidelse afhænger fortsat af forhandlingerne med NFLPA (spillerforeningen), der i skrivende stund forhandler med NFL om en ny aftale.

Miami er lig med Super Bowl
Som nævnt tidligere overtager Miami på søndag rekorden for flest Super Bowl-værtskaber. Goodell mente ikke, at det var tilfældigt – og fremhævede Dolphins’ ledelses kvaliteter, den seneste rekonstruktion af Hard Rock Stadium, byens kapacitet og attraktivitet samt de lokale myndigheders- og de mange frivilliges engagement.

NFL i London
NFL Internationals var ligeledes et tema på pressemødet. Goodell understregede sin tilfredshed med “eksperimentet” i London, men ville ikke løfte sløret for, hvilke hold der kommer til Europa i 2020.

Ifølge Goodell er der fortsat lange udsigter til, at et franchise eventuelt skal flyttes til London. Hertil beskrev Goodell de velkendte praktiske udfordringer ved at have et NFL-hold i London. Han mindede også om, at der skal være interesse fra et franchise til at flytte, før projektet eventuelt kunne realiseres.

I forlængelse heraf var der en canadisk reporter, som spurgte, om Toronto ikke var en bedre mulighed til at kapere et franchise uden for USA. Goodell vurderede, at fanperspektivet, det økonomiske potentiale og de nuværende stadionfaciliteter var langt større / bedre i London.

Patriots har stadig en straf hængende over hovedet
Goodell talte også om New England Patriots’ potentielle straf for brud på reglementet, Kobe Bryants tragiske dødsfald, og flere andre aktuelle emner.

Læs mere herom på Twitter, hvor Gul Kluds Nicholas Isak Jørgensen løbende opdaterede fra pressekonferencen.